Ceník

Překlady: anglický a německý jazyk

Formát A4: 200,- Kč
Formát A5: 180,- Kč

Tlumočení: anglický a německý jazyk

1 hodina: 400,- Kč

Do ceny je započítán i nevyužitý čas tlumočníka.

Výuka: anglický a německý jazyk

1 hodina: 250,- Kč

Ceny za doučování jsou jednotné, tzn. anglický a německý jazyk jsou za stejné ceny.

V případě doučování skupiny je započítávána sleva dle počtu uchazečů
(minimální počet uchazečů,na které se vztahuje sleva je 5)