Cenník

Preklady: anglický a nemecký jazyk

Formát A4: 200,- Kč
Formát A5: 180,- Kč

Tlmočenie: anglický a nemecký jazyk

1 hodina: 400,- Kč

Do ceny je započítaný aj nevyužitý čas tlmočníka.

Výuka: anglický a nemecký jazyk

1 hodina: 250,- Kč

Ceny za doučovanie sú jednotné, tzn. anglický a nemecký jazyk sú za rovnaké ceny.

V prípade doučovanie skupiny je zúčtovať zľava podľa počtu uchádzačov
(minimálny počet uchádzačov, na ktoré sa vzťahuje zľava je 5)